Brugsvilkår

Udgivet 6. April 2020 – version 1.

Ved at anvende vores hjemmeside accepterer du følgende vilkår for brug af denne. Hvis du ikke accepterer disse vilkår, skal du omgående forlade hjemmesiden. Sammen med vores privatlivspolitik og handelsbetingelser, udgør disse brugsvilkår alle vilkår for brug af https://parverly.com/dk.

I henhold til følgende brugsbetingelser giver Parverly ( efterfølgende refereret til som ”Parverly”, ”vi”, ”os” og ”vores”) dig adgang til vores hjemmeside http://parverly.com/dk (efterfølgende refereret til som ”Hjemmesiden”).

Hver gang brugsvilkårene ændres, offentliggøres de på denne side. Alle registrerede brugere vil blive underrettet per e-mail om enhver ændring vedrørende anvendelsen af elektroniske midler. Meddelelsen vil blive sendt inden for 30 dage, inden ændringerne træder i kraft.

Parverly forbeholder sig retten til, uden varsel, at reagere på mistanke om misbrug eller ulovlig aktivitet i forbindelse med brug af Hjemmesiden ved blandt andet, men ikke begrænset til, at ophæve din adgang til hjemmesiden, opsige konti og/eller annullere ordrer.

Brug af hjemmesiden

Du må kun anvende Hjemmesiden til personlige, ikke-kommercielle formål og i overensstemmelse med disse brugsvilkår. Du må ikke distribuere, ændre, transmittere, offentliggøre, genbruge, genposte eller bruge Hjemmesiden eller indhold på Hjemmesiden til offentlige eller kommercielle formål. Du må heller ikke anvende Hjemmesiden på en måde, som er til skade for, deaktiverer, belaster eller begrænser Hjemmesiden.

Du må ikke transmittere, distribuere, introducere eller på anden vis tilvejebringe computervira, keyloggers, spyware, orme, trojanske heste, tidsbomber eller andre skadelige eller ondartede programmer (samlet “vira”) via Hjemmesiden. Du må ikke bruge Hjemmesiden i forbindelse med anmodninger om samt indhentning, indsamling og opbevaring af personlige oplysninger, adgangskoder, kontooplysninger eller oplysninger om andre brugere af Hjemmesiden. Du må ikke bruge datamining, robotter eller lignende værktøjer til dataindsamling og dataudtræk i forbindelse med Hjemmesiden. Hvis du downloader software eller andet indhold fra Hjemmesiden, sker dette på egen risiko.

Ulovlig brug anmeldes til politiet.

Brug af Hjemmesiden er alene forbeholdt personer, som kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lov. Hvis et barn eller anden umyndig person besøger Hjemmesiden, er dennes forælder eller værge alene ansvarlig for: (i) den umyndiges adfærd og brug og (ii) konsekvenserne af den umyndiges brug af Hjemmesiden.

Ophavsret

Alt indhold på hjemmesiden ejes af, eller er licenseret til, Parverly og må ikke kopieres og offentliggøres af andre uden skriftlig tilladelse fra os.

Brugerkommunikation

Du er ansvarlig for enhver kommunikation du sender til os og du må ikke sende ulovligt materiale. Ulovligt materiale eller adfærd bliver anmeldt til myndighederne. Du anerkender også, at du ejer ophavsretten til alt materiale, du sender til os, og at du giver os ret til at opbevare og anvende disse materialer til de angivne formål. Vi er ikke forpligtet til at reagere på brugerkommunikation.

Opsigelse/blokering

Vi forbeholder os retten til at ændre og slette hele eller dele af hjemmesiden uden varsel. Vi er til enhver tid berettiget til at opsige din brug af Hjemmesiden, hvis der er en god grund til dette som fx en eventuel sikkerhedsrisiko for vores brugere.

Links

Hjemmesiden kan indeholde links til tredjepart hjemmesider, som ikke ejes eller drives af Parverly. Vi er ikke ansvarlige for disse hjemmesider. Hvis du klikker på disse links, er dette på egen risiko, og vi anbefaler, at du læser deres respektive vilkår.

Det er tilladt at linke til https://parverly.com/dk og dennes sider, men det er forbudt at linke til os fra sider, som kan skade vores brand og som er irrelevante.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde os skadesløse for ethvert tab og erstatningsansvar, der opstår som følge af din brug af Hjemmesiden, medmindre dette er forbudt ved lov.

Lovvalg

Disse brugsvilkår skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning, da vi leverer ydelserne på Hjemmesiden fra vores adresse i Danmark. Enhver uoverensstemmelse eller krav, der opstår som følge af disse brugsvilkår vil blive afgjort ved danske domstole.

Klager og ekstern konfliktløsning

Du er velkommen til først at indgive en klage til os, hvis du er utilfreds med vores service, og vi vil prøve at løse problemet bedst muligt.

Hvis vi ikke finder en tilfredsstillende løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

Som forbruger har du også ret til at søge udenretlig proces, såfremt vi ikke giver dig medhold i din klage. I givet fald er du berettiget til at anmode om intervention ved en neutral enhed såsom en mægler, en procederende forbrugeradvokat, en social organisation mv. Du kan kontakte: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, e-mail: [email protected]

Kontakt os

Parverly,
Smedeland 7,
2600 Glostrup,
Danmark
CVR: 36777249
Email:  [email protected]com

0